YK Temizlik Personel  Hizmetler (YK İnsan Kaynakları) olarak her türlü vasıflı vasıfsız yevmiyeci,  geçici sürekli işçi  ve yönetici temini sağlanmakta olup, elemanlarımız düzenli tertipli disiplinli ve çözüm odaklı çalışmaktadırlar.
Çalıştığımız işletmelere katma değer yaratıp memnuniyet sağlayarak yapılan işe göre AR-GE desteği verip, problem çözüm önerisinde bulunmaktayız.
Oluşturulan profesyonel ekip ile istenilen her yerde (işletmede, depoda gümrük ve benzeri yerlerde)  gerek ithal gelen ürünler üzerine gerekse yurt içerisinde yapılan üretimlere ekstra etiketleme yapılıp istenilen şekilde Ambalajlama ve paketleme işlerini işletmenin veya müşterinin önerisine göre yapmaktayız.
Parça başı üretim, yapılan üretimlerin kontrolleri, depolama, yükleme, şişeleme, ara ve son işlem, işletme denetimli fason üretim ve benzeri faaliyetleri yapmaktayız.

Yeniden Ambalajlama

Ambalajlanmış ürünlerin yeniden hazırlanarak paketlenmesi sağlanır.

Stok kontrol

Yk personel müşterilerinin stoklarını sürekli kontrol ederek, sayımını gerçekleştirir ve mutabakat sağlayarak ürünlerin ekstrelerini hazırlar.

Etiketleme

Müşterinin ürünleri istenilen şekilde ve adette etiketlenir.

Paketleme

Müşterinin talep ettigi ambalaj seçilerek, ürünlerin paketlemesi sağlanır.

Elleçleme ve Katma Değerli Hizmetler

– Yükleme – Boşaltma
– Etiketleme
– Stok Kontrol
– Yeniden Ambalajlama
– Koli Birleştirme
– Paket Bozma
– Shrinkleme
– Raporlama
– Bordrolama

Shrinkleme

Ürünlerin bir araya getirilerek bağlanması.

Paket Bozma

Ürün paketlerinin açılması ve istenilen içerikle yeniden paketlenmesi sağlanır.

Koli Birleştirme

Birden fazla ürünlerin bir araya getirilmesi, gerekiyorsa karma koliler hazırlanması sağlanır.